System Messages

thairefer's picture

บริการรถพยาบาลไทยรีเฟอร์TRFตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศ

บริการรถพยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ ไป-กลับตาม บ้าน ศูนย์ โรงพยาบาล ตลอด24ชั่วโมง จอดรถสแตนบาลบายงานต่างๆ งานอีเว้นท์ งานสนามกีฬา งานคอนเสิร์ต อื่นๆ พร้อมอุปกรณ์พยาบาลที่มาตรฐาน และบุคลากรเชี่ยวชาญทางด้านดูแลผู้ป่วย ราคาจบง่าย สายด่วน 0915599989 ธนพล

ข้อมูลประกาศ
หมวดสินค้า: 
ธุรกิจบริการดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ
ลงประกาศเพื่อ: 
รับจ้าง/บริการ
ผู้ลงประกาศ:
thairefer
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: 
ธนพล
เบอร์โทร ติดต่อ: 
091-559-9989
อีเมล: 
ิboythairefer@gmail.com
ข้อมูลสินค้า
ราคา: 
บาท