System Messages

บ้านอิงกาย's picture

รับสมัคร Nurse Aid ที่มีใบประกาศนียบัตร 1 ตำแหน่ง

บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นแห่งใหม่ย่านบางบัวทอง
รับสมัคร Nurse Aid เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เริ่มงานได้เดือนกันยายน 2561 มีที่พักให้
Line id: 0628280275

ข้อมูลประกาศ
หมวดสินค้า: 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ (Nursing home)
ลงประกาศเพื่อ: 
จ้าง
ผู้ลงประกาศ:
บ้านอิงกาย
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: 
คุณน้อง
เบอร์โทร ติดต่อ: 
062-828-0275
อีเมล: 
duoAandW@gmail.com
ข้อมูลสินค้า
ราคา: 
บาท