งานวิจัยเผย ยากลุ่ม PPI เหมาะสมสำหรับการรักษาโรคกรดไหลย้อน หรือทางเดินอาหารเรื้อรัง

View image