System Messages

ศูนย์กายภาพบำบัด และดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สุวรรณภูมิ

คุณเอ็ม

กายภาพบำบัดที่บ้าน
ที่อยู่: 

ฝั่งธน

โทรศัพท์: 

0858663461

บทำกายภาพบำบัดในผู้พิการ ผู้สูงอายุถึงบ้านครับ
            รับทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหา อัมพฤกษ์ อัมพาต ในระบบทางเดินประสาท  ระบบทางเดินหายใจ และเด็กพิการทางสมอง โดยการบำบัดรักษาของนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ ที่เข้าไปทำการบำบัดรักษาถึงบ้านท่านในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าบริการรักษาคิดป็นชั่วโมง และตามความระยะทางใกล้ไกลของบ้าน ค่าอัตราการรักษาสามารถต่อรองกันได้ครับ สนใจติดต่อคุณเอ็ม  โทร 0858663461

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand