เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง

 • • โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
 • • สปาเพื่อสุขภาพ
 • • คลีนิคต่างๆ
 • • ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล
 • • สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • • ศูนย์การพยาบาลต่างๆ
 • • ประกอบกิจการส่วนตัว
 • • ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกรรม ผู้ช่วยห้อง LAB
 • • ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
 • • รับดูแลเฝ้าไข้ตามบ้าน
 • • ร้านขายยา
 • • พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 • • พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 • • พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)

บริบาล มาจากคำว่าปริ ซึ่งแปลว่ารอบ กับปาละ ซึ่งแปลว่าดูแล

ผู้บริบาล หมายถึง ผู้ดูแลโดยรอบ เช่น ดูแลคนแก่ ผู้ป่วย เด็ก คนพิการ อาจรวมถึงครูพี่เลี้ยงเด็ก ที่สามารถดูแลได้ที่บ้านหรือในชุมชน

เรามีผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีความเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น อ่อนแรง เป็นอัมพาต มีความพิการอย่างอื่น ท่านเหล่านี้ไม่ควรไปอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลแน่นเร่งรีบ และแพง ไม่เหมาะกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งต้องการการบริบาลที่ดี

การไปอยู่โรงพยาบาลก็เป็นการแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมอันคุ้นเคยที่บ้าน ทำให้ท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่มีความสุขเลย และคอยจะร้องขอ "กลับบ้าน"

ถ้าดูแลที่บ้านได้ท่านจะมีความสุขกว่ามาก จึงควรมีพยาบาลเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมถึงบ้าน สัปดาห์ละครั้งหรือบ่อยเท่าไรตามความจำเป็น เพื่อทำหัตถการบางอย่างและสอนผู้ป่วยหรือญาติ บางคนอาจจะต้องการผู้บริบาลดูแลเป็นประจำ

ผู้บริบาลควรเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับหนึ่ง ได้รับการอบรมประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ให้เข้าใจและมีทักษะในการบริบาล โดยเฉพาะมีความละเอียดอ่อนและความรับผิดชอบสูง

โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล

 • แนะนำโรงเรียนบริบาล

บ้านเสิรมสุข 2 จ.นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลฝึกหัด (ผู้ป่วยสูงอาย...ดูความเห็นนี้
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพอร์เฟคแคร์...ดูความเห็นนี้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตลาดพลู เนิร์สซิ่งโฮม ต้องการรับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุหล...ดูความเห็นนี้
เรื่อง มีความประสงค์สมัครผู้ช่วยพยาบาลฝึกงาน เนื่งจากบริษัท ทัศกานต์ แล็บ จำกัด...ดูความเห็นนี้
ต้องการนักศึกษาฝึกงานเป็นจำนวนมาก ติดต่อ 0851230331และ085115900 มีเบี้ยเลี้ยงดูความเห็นนี้
ต้องการคนไปดูแลคนป่วยที่บ้านจำนวน 1 ท่าน ด่วน ติดต่อมาที่เบอร์นี้ 080 673-4994 ค...ดูความเห็นนี้
อยากได้คนดูแลผู้สูงอายุ เงินเดือน 9,500 - 11,000 บาท หยุดเดือนละ 2 วัน สนใจติดต่...ดูความเห็นนี้

โรงเรียนดิษฐ์รา การบริบาล ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ditsara nursing home บ้านพักผู้สูอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ditsara nursing home บ้านพักผู้สูอายุ ดูแลผู้สูงอายุ

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*