ต้วแบ่งหน้า

home » หน้าหลักโรงเรียน » รายชื่อโรงเรียน » โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย »

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

ที่อยู่: 
เลขที่ 168 / 258 หมู่ที่. 4 ถนน บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รหัส 10560
โทรศัพท์: 
02-338-1324-6 hotline เบอร์ที่ 1 : อ.บุปผา 085-115-9001 เบอร์ที่ 2 : อ.ไพรัตน์ 085-123-0331 เบอร์ที่ 3 : อ.นัทธพงษ์ 089-788-9023 เบอร์ที่ 4 : อ.เก๋ กัญญาภัค 089-495-9878
โทรสาร: 
02-708-7595
หน้าหลัก

 

การสมัครเรียน/ทุนการศึกษา

โครงการทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ความเป็นมา                  

          โรงเรียน วิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย  ได้จัดให้มีทุนให้กู้ยืมเรียนได้ไม่กิน  20,000  บาทสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 1 ปี  และ 10,000  บาทสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 6 เดือน   โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมทุนเรียน  สามารถขอทราบรายละเอียดทุนได้ที่ฝ่ายทะเบียนธุรการของโรงเรียน       คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้ยืมทุนเรียน          

  1. เป็นนักศึกษา ของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย  เท่านั้น
  2. มีฐานะยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  3. อายุ ๑๗-๒๕  ปี  มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  4. จบ ม. ๖ หรือ เทียบเท่า     

นักศึกษาหลักสูตร 6 เดือนจะยื่นขอกู้ยืมทุนได้  ต้องชำระแล้วไม่น้อยกว่า  39,000  บาท

  1. นักศึกษาหลักสูตร 1 ปีจะยื่นขอกู้ยืมทุนได้  ต้องชำระแล้วไม่น้อยกว่า  55,000  บาท
  2. ผู้ได้รับทุนในโครงการฯต้องทำสัญญากับ ทางสถาบันเพื่อรับทราบในเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมผู้ค้ำประกันเพื่อรับทราบรายละเอียดของข้อผูกพันตามสัญญาในทุนนั้นๆ

สนใจสมัครเรียน

ติดต่อสอบถามได้ที่   อ.บุปผา   เธียรจรัสกุล
หมายเลข. 085 – 115 – 9001  หรือ  085 – 487 – 6795
สำนักงาน 02 – 338 – 1324 – 6

ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น

สนใจสมัครเรียน
ติดต่อสอบถามได้ที่   อ.บุปผา   เธียรจรัสกุล
หมายเลข. 085 – 115 – 9001  หรือ  085 – 487 – 6795
สำนักงาน 02 – 338 – 1324 – 6
www.Benjarak.com

ผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม's picture
ต้องการนักศึกษาฝึกงานเป็นจำนว

ต้องการนักศึกษาฝึกงานเป็นจำนวนมาก ติดต่อ 0851230331และ085115900 มีเบี้ยเลี้ยง

วีรยุทธ หันแจ้ด
ผู้เยี่ยมชม's picture
ผมสนใจที่จะเรียน แต่ไม่ค่อนมีตัง

จบจากโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม รู้จักอาจารย์ เนย ที่ออดแนะแนว ครับ ผมสนใจมาก ติดต่อผมได้นะครับ 0845651586

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand