หน้าหลักกายภาพ » รายชื่อนักกายภาพ » จักรีกายภาพบำบัด »

System Messages

ศูนย์กายภาพบำบัด และดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สุวรรณภูมิ

จักรีกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดที่บ้าน
ที่อยู่: 

หมู่บ้านเมืองเอก รังสิต

โทรศัพท์: 

0850503743

 จักรีกายภาพบำบัด (Jukkree Physical Therapy) เป็นผู้ให้บริการทางกายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ (Delivery) ตามสถานที่ต่างๆในขอบเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  โดยนักกายภาพบำบัดปริญญา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด  ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการในการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ร่วมกับการเน้นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้ศักยภาพของตนเองร่วมด้วย

แนวคิดและวิสัยทัศน์
     เริ่มแรกเรามีความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นฟู และลดปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic disease)ให้ได้มากที่สุด เพราะผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความซ้ำซ้อนของสภาพปัญหามากท  จึงมีความคิดในการจัดกระบวนการให้บริการทางกายภาพบำบัดแบบถึงที่บ้านขึ้นมา เพื่อ...
     1. ลดปัญหาความยากในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพบำบัด   ท่านยอมรับหรือไม่ว่า ผู้สูงอายุส่วนมากเมื่อป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้วมักไม่มีความคิดจะเข้าไปรับ การรักษาทางกายภาพบำบัดเสมอๆ เนื่องจากไม่มีเวลาไปเอง  หรือการทำกายภาพบำบัดคิดว่าคือเรื่องที่จำเจ
     2. ลดปัญหาภาระที่ต้องเดินทาง
     3. กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้สิ่งที่มีอยู่รอบข้าง หรือในสิ่งแวดล้อมขอองตนเองช่วยในการบำบัดรักษา
     4. สร้างรูปแบบ  โปรแกรมการรักษา ให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้ป่วยในแต่ละราย
     5. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแสดงศักยภาพของตนเองออกมา  เพื่อที่จะประเมินและวางแผนต่อไปได้ง่าย
ใครบ้างที่สามารถขอรับบริการได้ ?
     1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia, Hemoparesis) ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง, กล้ามเนื้อเกร็ง, เริ่มเคลื่อไหวลำบาก  หรือขาดการประสานสัมพันธ์การเคลื่อนไหวอย่างราบเรียบ
     2. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia) ที่่มีปัญหากล้ามเนื้อลำตัวช่วงล่างอ่อนแรง (Lower limb muscles weakness) หรือลำตัวช่วงบนไม่แข็งแรงอย่างเพียงพอ เป็นผลให้ทำการเคลื่อนย้ายตนเองลำบาก
     3. ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหรือตึงจากกล้ามเนื้อ  เช่น  ปวดคอ บ่า หลังเรื้อรัง  ,  ข้อไหล่ติด เป็นต้น
ติดต่อเรา
โทรสอบถามได้ที่ 085-050-3743
E-mail : jukkreept@gmail.com

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand