หน้าหลักกายภาพ » รายชื่อนักกายภาพ » ภาวะโรคที่สามารถรับการรักษาทางภายภาพบำบัด »

System Messages

ศูนย์กายภาพบำบัด และดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สุวรรณภูมิ

ภาวะโรคที่สามารถรับการรักษาทางภายภาพบำบัด

ภาวะโรคที่สามารถรับการรักษาทางภายภาพบำบัด


1. ผู้ป่วยระบบประสาท
                          - ผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต (Stroke, Brain injury, Cord injury)
                          - ผู้ป่วยพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
                          - ผู้ป่วยเด็กสมองพิการตั้งแต่กำเนิด (Cerebral palsy)

2. ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
                          - กลุ่มอาการปวดคอ ปวดบ่อ (Neck pain)
                          - กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกคอเลื่อน (C-Spondylosis)
                          - กลุ่มอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ (Nerve compression)
                          - กลุ่มอาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม (Spondylosis) / เคลื่อน (Herniated disc)
                          - กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondyl disthesis)
                          - กลุ่มอาการปวดหัวไหล่ (Shoulder pain), ข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)
                          - กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อข้อศอก (Tennis elbow, Gofer’s elbow)
                          - กลุ่มอาการปวดมือ, นิ้วมือ (CTS, Trigger finger)
                          - กลุ่มอาการปวดข้อเข่า (Knee pain, Osteoarthritis)
                          - กลุ่มอาการข้อเท้า, ส้นเท้า (Ankle sprain, Plantar fascialtis)
                          - กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Muscle sprain)
                          - กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)
                          - กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหัก ใส่เฝือก / ดามเหล็ก (Fracture)

3. ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand