System Messages

ศูนย์กายภาพบำบัด และดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สุวรรณภูมิ

โฮมพีที Home..PT

กายภาพบำบัดที่บ้าน
ที่อยู่: 

หลังโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ

โทรศัพท์: 

02-922-6434 ,086-569-6341 TRUE ,082-721-4898 DTAC

 
อุปสรรคในการนำพาผู้ป่วย..ไปทำการบำบัดฟื้นฟู ที่โรงพยาบาล หรือคลีนิก ..   ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป..PT..Deliveries Group.
 

ขจัดปัญหาของท่าน ด้วยบริการ ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง เป็นภาระกิจที่จำเป็นที่สุด สำหรับผู้ป่วยทางกายภาพ ทุกประเภท

ท่านพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่
          แพทย์ให้นำผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจาก ความพิการทางสมอง หรืออาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ไปทำกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาล      หรือที่คลีนิก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แต่...

1.ไม่มีใครว่างพาผู้ป่วยไป เพราะภาระกิจประจำวัน

2.ต้องมีคนช่วยอุ้ม ช่วยพยุง ต้องเรียกรถแท็กซี่ หรือรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทุกครั้ง

 
3.รอนาน.. แต่กลับได้รับการรักษา บำบัด ฟื้นฟู ไม่ถึง 1 ชั่วโมง หรือ แค่ ครึ่งชั่วโมง

4.ทำไม..ไม่รู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นบ้างเลย

5.จ้างพี่เลี้ยง หรือแม่บ้านดูแล หรือตัวท่านเองที่ต้องดูแลผู้ป่วย ยังขาดความรู้ในการฟื้นฟู บำบัด 
   ที่ควรทำทุกวัน เพื่อผลก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการฟื้นตัวของผู้ป่วย

6.อยากให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่ายๆ ได้บ้าง

โทร.  02-922-6434
หรือ

 
086-569-6341  TRUE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
082-721-4898  DTAC
 
Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand