ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

home » 10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ »

10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

โรคไม่ติดต่อ คิดเป็นร้อยะ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อ
1. โรคไม่ติดต่อ (Noncommunicable diseases, NCDs) คิดเป็นร้อยะ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โรค เหล่านี้ก็เช่น โรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ มะเร็ง โรคทางเดินระบบหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน โรคเหล่านี้รับผิดชอบการเสียชีวิตไปทั่วโลกถึงร้อยละ 63  

2. ร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคไม่ติดต่อเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง  

3. หนึ่งในสี่ของการเสียชีวิตเกิดขึ้นกับผู้คนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี

4. ทั่วโลก โรคไม่ติดต่อส่งผลกระทบต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายเกือบ ๆ จะเท่ากัน

5. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญๆ ของ โรคไม่ติดต่อก็คือ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการไม่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย

6. โรคไม่ติดต่อไม่เพียงแค่เป็นปัญหาทางสุขภาพ แต่เป็นการท้าทายด้านการพัฒนาอีกด้วย เพราะว่าโรคไม่ติดต่อผลักดันให้ผู้คนหลายต่อหลายคนเข้าสู่ หรือขุดหลุมฝังพวกเขาให้อยู่ใน  วังวนแห่งความยากจน อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาอันมหาศาล

7. ผู้ใหญ่ราวพันล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกิน หากปราศจากปฏิบัติการบางอย่างตัวเลขนี้จะเลย 1.5 พันล้านคนภายในปีค.ศ. 2015  

8. เด็กราว ๆ 40 ล้านชีวิตอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นโรคน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

9. การใช้ยาสูบคร่าชีวิตผู้คนมากกว่าห้าล้านคนต่อปี  ตัวเลขนี้อาจสูงขึ้นไปกว่าแปดล้านคนภายในปี ค.ศ. 2030 นอกเสียจากว่าปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนจะเกิดขึ้นเพื่อควบคุมการระบาดที่เกิด ขึ้นไปทั่วของยาสูบ

10. การกำจัดความเสี่ยงหลัก ๆ ให้หมดไปสามารถช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่ได้ หากปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ของโรคไม่ติดต่อถูกกำจัดให้หมดไป ผลที่จะเกิดตามมาก็เช่น ราวสามในสี่ของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานชนิดที่สองก็จะได้รับการป้องกัน รวมถึงร้อยละ 40 ของโรคมะเร็งก็จะได้รับการป้องกันไปด้วย

ที่มา:เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand