ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ถุงมือน้ำป้องกันแผลกดทับ

แผลกดทับคุกคามทั้งชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง มีผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งอาจทำให้พิการได้  อาจมีภาวะติดเชื้อ ในกระดูกและกล้ามเนื้อ  หรือติดเชื้อในกระแสเลือดจนกระทั่งเสียชีวิต

ได้อีกทั้งระยะเวลานอนพักในโรงพยาบาลยาวนาน  ออกไปเพิ่มค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ป่วยต้องรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และลดการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วย 3ข   

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการป้องกันอัตราการเกิดแผลกดทับ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
อัตราการเกิดแผลกดทับ ร้อยละ   1  ต่อ  1000วันนอน
1. ให้ความรู้ และสอนแนะนำญาติให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ
2. ประเมินระดับโภชนาการ และควรมีการแก้ไขจากทีมสหสาขา
3. พัฒนานวัตกรรมการป้องกันการเกิดแผลกดทับ  และนำมาใช้ให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand