ศูนย์พยาบาลพิเศษบัญญพล

รายละเอียดสถานบริการ
33/8-9 ถนนเอกมัย 36 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150.
02-453-1732 ต่อ 113 , 084-450-1749
http://www.bunyapol.com

 
บริการ ดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ ผู้ป่วย
หน้าที่หลัก…
- อาบน้ำ-เช็ดตัว, เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลการขับถ่าย
- ทำแผล - วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)
- คอยสังเกตดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตควรแจ้งให้ญาติทราบทันที
- ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้า อื่นๆ ของผู้ป่วย
- ทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
- พาผู้ป่วยเดินเล่น หรือนั่งรถเข็นพาผู้ป่วยให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยไม่พูดในสิ่งที่ผู้ป่วยฟังแล้วไม่สบายใจ
- พนักงานสามารถพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้ เวลาหมอนัด หรือผู้ว่าจ้างสั่ง
- ในกรณีที่พนักงานขอหยุดทางศูนย์จะต้องมีพนักงานเข้าไปเปลี่ยนให้ในทันทีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งกับทางศูนย์เรียบร้อย
 
รับเลี้ยงเด็ก รับดูแลเด็กเล็ก
หน้าที่หลัก…
- ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม, ล้างขวดนม, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก, ทำความสะอาดอุปกรณ์-ของเล่นเด็ก- การเตรียมอาหาร ตามวัยของเด็ก
- ฝึกดูพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละช่วงวัย
- คอยสังเกตอาการของเด็ก ถ้าเด็กมีอาการผิดสังเกต เช่นเด็กมีไข้หรือเป็นหวัด ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้คุณแม่หรือคนในบ้านทราบ
- ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ทำความสะอาดห้องเด็ก
- ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)
- อื่นๆ ตามคำแนะนำของแม่เด็ก

หจก. ฐิติภัทรา เนอร์สซิ่งโฮม

รายละเอียดสถานบริการ
12 เจริญทรัพย์ ซ.ประชานิเวศน์ 3 แยก 25 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-9529251,089-2279149,089-2279849
http://www.thitipattra.com

ศูนย์จัดส่งพนักงาน, เฝ้าไข้, ดูแลผู้ป่วย, ดูแลผู้สูงอายุ , แม่ครัว, แม่บ้าน
ดูแลผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญ ปกติร่างกายและจิตใจของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ผู้สูงอายุทุกคนต้องการได้รับความรักความเอาใจใส่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ที่รู้สึกว่าตนเองสูญเสียหน้าที่ในชีวิต และหย่อนคุณภาพในสังคม จะมีภาวะวิตกกังวล เศร้าซึม นอนไม่หลับ
จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ในการดูแลก็จะแยกตามการเปลี่ยนแปลง คือ การดูแลทางด้านร่างกาย และจิตใจ
1.ด้านร่างกาย อาหาร ส่งเสริมให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม จัดอาหารให้เป็นไปตามความชอบและนิสัยการรับประทานอาหารเดิม
ย่อยง่าย การเปลี่ยนแปลงอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายอาจทำให้ผู้สูงอายุรับประทานได้น้อย
และได้อาหารไม่ครบส่วนอาจจะต้องเสริมให้ในรูปของยา
2.ด้านจิตใจ ในผู้สูงอายุที่ยังมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือตัวเองได้ ปัญหาจะไม่ค่อยมากนักแต่ถ้าเมื่อไรที่ผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระแก่ครอบครัว ทุกคนจะต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุ
ถือเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้สูงอายุ ซึ่งญาติควรจะหาโอกาสตอบสนองความต้องการนี้แก่ผู้สูงอายุบ้างเป็นครั้งคราว 
หน้าที่โดยสังเขป
- ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำหรือเช็ดตัว ทำกายภาพบำบัด ตามอาการ 
- เปลี่ยนเสื้อผ้า ซัก 
- ทำความสะอาดเสื้อผ้า 
- ดูแลอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้อง และ-หรือ ตามอาการโรคของผู้ป่วย 
- ทำความสะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย 
- ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
- สังเกตอาการวัดไข้ฯลฯ 
- อัตราเงินค่าบริการ 9,500-15,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
เฝ้าไข้ผู้ป่วย
พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และมีใจรักในงาน 
การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์
เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 มีประสบการณ์ 
การเฝ้าไข้ ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ปริญญาตรี
หน้าที่โดยสังเขป
- อาบน้ำ - เช็ดตัว – เปลี่ยนเสื้อผ้า
- ดูแลการขับถ่าย - จัดยา อาหาร ( ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ ) ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
- ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้ป่วย 
- ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง
- พาผู้ป่วยเดินเล่นหรือนั่งรถเข็นพาผู้ป่วยให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
- คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน เมื่อมีอะไรผิดสังเกตทางพนักงานจะแจ้งให้ญาติของผู้ป่วยทราบทันที
- ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดา อาหารปั่น ตามสูตรที่ทางโรงพยาบาลให้มา
- อัตราเงินค่าบริการ 9,000-13,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
พี่เลี้ยงเด็ก
การเลี้ยงเด็กทารก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวัน
และทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมเสื้อผ้า
การสวมเสื้อผ้าไม่ควรคับหรือหลวมจนเกินไป ให้ทารกได้รับอากาศบริสุทธิ์
โดยการเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทตลอดจนตัวของพนักงาน พี่เลี้ยงเด็กเองต้องดูแลความสะอาด
ของตัวเองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากเชื่อโรคต่างๆ
จากตัวของพนักงานเองต้องมีใจรักเด็ก ใจเย็น อดทนและต้องรู้จักการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็ก
ได้ว่าเด็กต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร
หน้าที่โดยสังเขป
- อาบน้ำทำความสะอาดตัวเด็ก 
- เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า (ล้างสารคัดหลั่งก่อนซัก) ตลอดจนบริเวณที่พักอาศัย 
- ดูแลอาหาร-นม-อาหารเสริม (ตามอายุและอาการของเด็ก) 
- ชงนม-ล้างขวดนม ต้ม/นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี) 
- ทำความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก ฯลฯ 
- อัตราเงินค่าบริการ 8,000-13,000 บาท/เดือน
หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด
พนักงานที่ทำหน้าที่ต้องเป็นคนเอาใจใส่ ขยัน สะอาด อดทน 
และต้องรู้จักจำการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้ดี 
การจัดการกับบรรยากาศภายในบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้าน
การทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ต้องปราศจากกลิ่นต่างๆ
และบรรยากาศดีถ่ายเทสะดวก
หน้าที่
- ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป 
- ซักผ้า-รีดผ้า ฯลฯ 
- ทำอาหาร-หุงข้าว-ล้างจาน ฯลฯ 
- รดน้ำต้นไม้-ล้างรถ-เปิดปิดประตูเมื่อรถเข้าออก 
- อื่นๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน 
- อัตราเงินค่าบริการ 8,500-12,000 บาท/เดือน 
หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์