ต้อหิน

ต้อหิน

ต้อหิน เป็นโรคตาที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุของตาบอดเป็นอันดับ สองรองจากต้อกระจก ต้อหินเป็นโรคที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขั้วประสาทตา อันเนื่องมาจากเซลล์ประสาทตาถูกทำลายส่งผลให้มีการสูญเสียลานสายตาที่สามารถ ตรวจพบได้ตามมา ถ้าไม่รักษาก็จะทำให้ผู้ป่วยตาบอดได้ในที่สุด

นวดตารักษาต้อ’ศาสตร์ทางเลือก...ที่รอการพิสูจน์

นวดตารักษาต้อ’ศาสตร์ทางเลือก...ที่รอการพิสูจน์

เป็น ข่าวคราวเกรียวกราวทีเดียวสำหรับการนวดรักษาตารักษาโรคต้อหิน ถือว่าโด่งดังจากปากต่อปากว่ารักษาแล้วได้ผล ทำให้ตากลับมามองเห็นได้ชัดเหมือนเดิม ซึ่งเป็นธรรมดาที่คนจำนวนมากแห่กันเข้ารับการรักษา ทว่า วิธีการนี้ถูกมองว่าเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้จนในที่สุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สั่งระงับการบริการดังกล่าว