ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

กายภาพบำบัดคืออะไร

กายภาพบำบัดคือ วิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งในแง่ของการส่งเสริม , ป้องกัน , รักษา และฟื้นฟู โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บำบัดความเจ็บป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายให้สามารถทำงานและ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเต็มที่

กายภาพบำบัดในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า 40 ปี แต่ว่าเพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากเกิดการตื่นตัวของคนไทยที่จะดูแลรักษาสุขภาพโดยไม่พึ่งยา  ในสมัยก่อน คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า กายภาพบำบัด ทำงานเฉพาะเพียงแต่ดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการผ่าตัด แต่อันที่จริง บทบาทของกายภาพบำบัดนั้น กลับไม่ได้จำเพาะอยู่แต่เพียงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย แต่ยังมีบทบาทในการรักษา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อีกทั้งงานกายภาพบำบัด ยังสามารถแบ่งประเภทย่อยเป็นด้านต่างๆ พอที่จะสรุปได้ดังนี้

     1. ด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ
     2. ด้านระบบประสาท
     3. ด้านระบบหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด
     4. ด้านกายภาพบำบัดเด็ก
     5. ด้านการยศาสตร์
     6. ด้านให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัด
     นับได้ว่ากายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในหลายๆด้านในการดูแลคนไทยให้มีสุขภาพดี

บทบาทหน้าที่ของนักกายภาพบำบัด

- ตรวจประเมินความผิดปกติของผู้ป่วย
- วิเคราะห์และวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด
- ให้คำแนะนำ และทางเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วย
- ให้การรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม
- แนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วยเมื่อค้นพบวิธีการรักษาที่ดีกว่า
- ศึกษาค้นคว้าวิธีการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand