บางกอกซีเนียร์ลิฟวิ่ง บ้านพัก ผู้สูงอายุ มาตรฐานโลก

ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแล บ้านพักผู้สูงอายุ มาตรฐาน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านไออุ่นสถาน พยาบาลดูแลผู้ป่วย สิรินเฮลท์แคร์สถานดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านจิตต์เจริญ ย่านตลิ่งชันบ้านพักผู้ป่วย บ้านพักผู้สูงอายุ ย่านประเวศ ประวีนา เนอสซิ่งโฮม

บ้านพักคนชรา สถาน พยาบาล ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

สถานบำบัดฟื้นฟูอินเตอร์ เฮลท์แคร์

วี ไอ พี เนอร์สซิ่งโฮม บ้านดูแลคนสำคัญ แฟรนไชส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ลิฟวิ่งเวลเรสซิเด้นซ์ สุทธิสาร

ดูแลรักบ้านพักคนชรา

บ้านพักคนชรา สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านบางกรวย

สถานดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชร ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล เบญจรมย์ ลพบุรี

ไดมอนด์ โฮมแคร์

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม »

ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม

สถานพยาบาล:
ที่อยู่: 
หมู่บ้านอู่ทอง 459/44 หมู่3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์: 
คุณผึ้ง 086-445-9451
รายละเอียด

ศรีสกุล เนอร์สซิ่งโฮม (ราชบุรี )

รับดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบประจำและไป-กลับ

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมจากพยาบาลวิชาชีพ

ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม คือ บ้านที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นที่ท่านสามารถไว้วางใจ ให้เราช่วยดูแล ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดาและญาติของท่านให้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลและความคุมโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า10 ปี

รายละเอียดในการเข้ารับการรักษา
- ประเภทบุคคล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น (ไม่จำกัดอายุ)
- ไม่มีโรคติดต่อ
- มีญาติหรือบุคคลสนับสนุนค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ให้บริการสำหรับบุคคลเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้สูงอายุ

--------------------------------------------------

เชิญเยี่ยมชมสถานที่ สอบถามข้อมูล

**** คุณ ผึ้ง 086-445-9451

e-mail: srisakul_nursinghome@hotmail.com.com

บริการ

1.   บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ทั้งงานด้านการบริบาล ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก ความอบอุ่น เสมือนบุคคลใน ครอบครัว เดียวกัน

2.   บริการกายภาพเบื้องต้น กิจกรรมบำบัดต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายและพักผ่อนหย่อนใจ

3.   บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โดยคำนึงข้อจำกัดของพักฟื้นแต่ละรายซึ่งมีภาวะความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันตามอาการของ โรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ทั้งนี้โดยคำนึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
          • อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ: อาหาร คาว หวาน ผลไม้
          • กรณีผู้เข้าพัก ต้องการอาหารพิเศษ เช่น สั่งทำพิเศษ หรือ สั่งซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามารับประทาน         สามารถแจ้งกับพนักงานดูแลได้ (ค่าใช่จ่ายนี้นอกเหนือจากการบริการของศูนย์)

4.  บริการซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอนข้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ

5.     บริการทำความสะอาด บริเวณเตียง หรือ ห้องพัก วันละ 2 ครั้ง
 
** ศูนย์ฯไม่รับดูแลกรณีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง     
 
เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมมาในวันเข้ารับบริการ  
• สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้สนับสนุน/ญาติ
• สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้สูงอายุ / ผู้เข้าพัก
• ประวัติการรักษา/ยา/บัตรนัดของแพทย์ที่รักษาในโรงพยาบาล
• บัตรทองผู้สูงอายุ/บัตรสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล
 
กรอกข้อมูล ในใบสมัครอย่างละเอียด เพื่อความสะดวกในการดูแล บริบาล และการส่งตัวผู้
ป่วย เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล
 
สิ่งที่ต้องนำมาพร้อมวันแรกที่เข้ารับการบริการ
 
ยาประจำตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน/น้ำยาบ้วนปาก ครีมทาผิว แป้ง หวี ผ้าอ้อม
แผ่นรองซับ และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ ( ถ้าไม่มีทางศูนย์จัดให้)

 

ภาพบรรยากาศ
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ค่าบริการ

อัตราค่าบริการในบ้านศรีสกุล

 • อัตราค่าบริการเริ่มต้นเดือนละ 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ)

. รายวัน 500- 1,000 บาท

• อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่นแผ่นรอง ผ้าอ้อม ฯลฯ

• ไม่คิดค่าบริการการพยาบาลเพิ่ม เช่น ค่าทำแผล ค่าเปลี่ยนสายอาหาร

ค่าเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ

 

อัตราค่าบริการในการจัดส่งพนักงาน

ราคาเริ่มต้นที่ 12,000 บาท/เดือน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • - หลังจากการทำสัญญาแล้ว นายจ้างจะต้องจ่ายค่ามัดจำเงินเดือนล่วงหน้าของพนักงาน 1 เดือน ( ทางศูนย์จะคืนเงินมัดจำให้ ในกรณีที่นายจ้างยกเลิกสัญญา และต้องแจ้งให้ทางศูนย์ทราบลาวงหน้า 1 เดือนหรืออย่างน้อย 15 วัน
  • - ในการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน ให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนพนักงานโดยตรง ยกเว้นเดือนสุดท้ายของพนักงานให้ พนักงานมารับเงินเดือนที่ศูนย์บริการ
  • - พนักงานต้องมีวันหยุด 4 วัน/เดือน ถ้าพนักงานไม่หยุดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นจำนวนเงินวันละ 500 บาท
ติดต่อ

  ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ***

คุณผึ้ง 086-445-9451  E-mail: srisakul_nursinghome@hotmail.com

ที่อยู่ติดต่อ  459/44 หมู่3 หมู่บ้านอู่ทอง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

บ้านของเรา
ห้องกว้างขวางอยู่สบาย
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม
elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
4

ศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ ห่างจาก รพ.ราชบุรี เพียง 2 กม. ต้องการรับสมัคร พนักงาน ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ จำนวนมาก ติดต่อ คุณผึ้ง 081-2991160

บางกอกเนอร์สซิ่งโฮม

sabydee_new1.gif

บ้านอิ่มอุ่น

goodcare nursing home

ฟ้าใสโฮมแคร์ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ลาดพร้าว 101

โรงเรียนดิษฐ์รา การบริบาล ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ditsara nursing home บ้านพักผู้สูอายุ ดูแลผู้สูงอายุ ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ditsara nursing home บ้านพักผู้สูอายุ ดูแลผู้สูงอายุ

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free