ดูแลผู้สูงอายุ กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม รามคำแหง4

ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศ บางใหญ่  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จันดีเนอร์สซิ่งโฮม »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จันดีเนอร์สซิ่งโฮม

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
ลำลูกกา 100/18 ม.ธารารินทร์ คลอง 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์: 
โทร. 0969465663, 0859446659, 0854204450
LINE ID: 
panchanb
รายละเอียด

     จันดีเนอร์สซิ่งโฮม (Chandee Nursing Home)   รับดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยทีมงานที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ โดยตระหนักถึงความแตกต่างของผู้สูงอายุที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความซับซ้อนมากกว่าวัยอื่น ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ จากความเสื่อมถอยของร่างกาย  การรักษาสมดุลลดลง ด้านจิตใจและสังคม จากการขาดแคลนคนดูแล คนเข้าใจ เนื่องจากบุตรหลานมีภาระกิจทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุอันเป็นบุคคลที่เคารพรักที่บ้านได้
   จันดีเนอร์สซิ่งโฮม (Chandee Nursing Home) จึงพร้อมเป็นตัวแทนบุตรหลานทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการดูแลด้วยความเอื้ออาทร โดยให้การดูแลด้วยความเข้าใจ  ใส่ใจ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความมีคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และรู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน

บริการ

บริการหลัก
1. ประเมินภาวะสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม  อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละบุคคล 

2. ช่วยเหลือในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร ให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย เป็นต้น
3. ป้องกันการเกิดปัญหาจากความเสื่อมถอย หรือข้อจำกัดของสุขภาพ  เช่น ข้อติด แผลกดทับ  การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะ  เป็นต้น
4. สร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ  ด้วยการดูแลที่เอื้ออาทรมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ  การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ และการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
5.  การดูแลด้านจิตวิญญาณ  ความเชื่อตามหลักศาสนา ความศรัทธาที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้สูงอายุ  ด้วยการส่งเสริมกิจศรัทธา  เช่นการสวดมนต์  การทำสมาธิ  การทำบุญ เป็นต้น
6. การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ การบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่างๆที่สำคัญ และกิจกรรมบำบัด (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องทำกายภาพโดยนักกายภาพบำบัด)
7. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว
8. การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟื้น ที่บ้าน

 

 

ติดต่อ

จันดีเนอร์สซิ่งโฮม
   เลขที่ 100/18 ม.ธารารินทร์ คลอง 2  ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  
  Facebook : Chandee Nursing Home
   เบอร์ติดต่อ : 
096-9465663, 085-9446659, 085-4204450

แผนที่โดยสังเขป

แผนที่โดยสังเขป จันดีเนอร์สซิ่งโฮม ม.ธารารินทร์ คลอง2 ปทุมธานี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต นันท์นรินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน  เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand