ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแล บ้านพักผู้สูงอายุ มาตรฐาน

เดอะไลฟ์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา บ้านพัก ผู้สูงอายุ ฝั่งธน พระรามสอง พันท้ายนรสิงห์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง เอ็มซี เนอร์สซิ่งโฮม งามวงศ์วาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านไออุ่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-บ้านสบาย-เนอร์สซิ่งโฮม ดูแลรัก บ้านพักคนชรา สถานดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านจิตต์เจริญ ย่านตลิ่งชัน

สถานพยาบาล ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พชรภิบาล

บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม สาขา 2 สไตล์รีสอร์ท

ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม เขตประเวศ »

เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม เขตประเวศ

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
570 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซ.พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 
091-796-2497 (คุณสุชีรา) , 063-272-6518 (คุณทศพร) , 089-516-7299 (คุณกรรธิรา)
รายละเอียด

เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม  The Lamp Nursing Home )

  ควบคุมมาตรฐานการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ ด้านการดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลชั้นนำ เรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั่วไป ตลอดจนรองรับการดูแลผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องมีการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พิเศษต่าง โดยมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลระดับสูง

 

แนวคิดผู้ก่อตั้ง

โครงสร้างประชากรในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และด้วยปัจจัยด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้บุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงาน มีข้อจำกัดในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีภาวะเจ็บป่วยตามความเปลี่ยนแปลงของช่วงวัย และก้าวย่างสู่การใช้ชีวิตในระยะที่ต้องพึ่งพาต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิด หลายครั่งที่มีอาการเจ็บป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เนื่องจากทางครองครัวไม่มีความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยทุกประเภทภายในโรงพยาบาล พวกเราได้ตระหนักถึงปัญหาและมองเห็นความสำคัญ ในการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทั่วไป ได้มีสถานที่ให้การดูแลบริบาลที่มีมาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

The Lamp Nursing Home ก่อตั้งโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหนักและมีความรู้ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด เราพร้อมให้บริการดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยความใส่ใจและมุ่งเน้นมาตรฐานบริการแบบองค์รวม

 

The conceptual model 

The current population structure is changing into an aging society, and by a factor of economic competition. Make your child which is in the teens, there are restrictions on taking care of family members. The elderly often have morbidity according to change of the ages and stride toward living in long-term dependency. Need help from other people closely Many times the symptoms of illness Often require 

 

treatment and rehabilitation of the body in the hospital for a long time, because the family is not ready to get back to caring for patients at home. 

Throughout the duration of the Act, all types of patient care within the hospital. We are aware of the problem and see the importance of enabling patients or seniors are common place, the full standard to accommodate the continuous quality of care both in the short and long term. 

The Lamp Nursing Home founded by Critical care Nurse with experience in patient care and knowledge, equipment, medical instruments, all types of our services are available to care for the person you love with passion and focus on holistic service standards. 

 

 

วิสัยทัศน์

เรามุ่งหวังที่จะยกระดับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น สู่มาตรฐานการบริการที่มีระบบและมีคุณภาพสูงสุด เพื่อเชื่อมต่อการดูแลด้านสุขภาพที่ต่อเนื่อง และพร้อมจะเป็นตัวแทนตอบสนองความรักความห่วงใยดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

 

The vision

We aim to raise the level of care for the elderly and long-term convalescent patients logged on to the system and the services that are standard with the highest quality. To connect health care continued to represent a response of love care of your beloved person. 

 

เป้าหมายบริการ

-  เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีทางเลือกอีกในการรับบริการด้านสุขภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปรียบเสมือนบ้านของตนเอง และยึดปฏิบัติกิจกรรมการดูแลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด

-  เพื่อลดจำนวนการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยในระยะพึ่งพาและผู้ป่วยเรื้อรัง

-  เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

-  เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแก่บุคคลที่ใกล้ชิดผู้ดูแล

 

The target of service.

-For patients and relatives have the option to receive healthcare under the environment look like Their homes and Support activities of the elderly and patients maximum safety.
-To reduce the number of days of hospitalization of patients rely on
broad term and chronic patients.
-To establish standards of quality of care and satisfaction to patients. 

-To provide knowledge of counseling techniques in patient care closer to people and caregivers. 

 

 

   facebook .      TheLamp Nursing Home

บริการ

บริการจากเรา

 • บริการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทุกประเภททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ประเมิณสภาพผู้ป่วยทุกระบบ โดยพยาบาลวิชาชีพ และวางแผนกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมแก่ผู้ปวยแต่ละราย เน้นดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการดูแลช่วยเหลือด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น เปลี่ยนท่านอน ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ทำความสะอาดร่างกาย ทำแผล ดูแลด้านการขับถ่าย ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าต่างๆ เป็นต้น
 • บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้นตามความเหมาะสม และข้อจำกัดของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนบนเตียงนานๆ 
 • บริการด้านโภชนการและอาหารเฉพาะโรค
 • ติดตามและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้นพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล
 • บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • บริการนำผู้ป่วยไปส่งตรวจตามแพทย์นัด
 • ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำบัดในรูปแบบพิเศษต่างๆ 
 • บริการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
 • The service of The Lamp Nursing Home 
 •  

  -The care and rehabilitation of patients with all types in both short and long term.
  -All patients evaluated by Registered Nurse and event planning, appropriate care.
  The individual patient. Focus on supervision and control work by Registered Nurse all of 24 hours.
  -Daily care, such as turn position, tube feeding, suction, cleaning the body ,wounds care and the excretion care, cleaning clothing, etc.
  -Basic physical therapy, as appropriate, and the limitations of each patient. To revitalize the body, patients and prevent complications from lying on the bed.
  -Nutrition and specific food services.
  -Monitoring and health care patients, along with initial data collection to benefit the patients. Keep per links in hospitals.
  -Patient transfer services to nearby hospital when there is a change of conditions and need treatment in hospital.
  -Delivery of services to patients, the doctor’s appointment.
  -To promote recreational activities and events, according to tradition, the religious events and events in 

  special formats.
  -Knowledge of health care patients and their families. 

คุณสมบัติของผู้รับบริการใน  The Lamp Nursing Home

 1. ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั่วไป ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่พึ่งพา มีภาวะทุพพลภาพ ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 2. ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการดูแล และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ทำแผล ใส่สายสวนปัสสาวะต่างๆ
 3. ผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพกพา ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรืออุปกรณ์พิเศษทุกชนิดที่ควรได้รับการเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด และต้องอาศัยความสามารถเฉพาะทางในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อภายหลังถูกจำหน่ายออกจากโพรงพยาบาล
 5. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลและประเมิณอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดานการดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ผ่านประสบการณ์ให้การดูแล และระบบบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั้นนำ
 6. ผู้ป่วยที่ต้องการเก็บข้อมูลด้านความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูล ข้อมูลด้านสัญญาณชีพ ระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณน้ำเข้า-น้ำออก การบันทึกอาการและกิจกรรมการดูแลต่างๆ เพื่อเชื่อต่อกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 7. ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในระยะสิ้นหวัง หรือภาวะของโรคดำเนินสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลด้านสภาพร่างกาย ควบคู่กับการใช้หลักจิตวิทยามาวางแผนประคับประคองสภาพจิตใจ ให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงสุดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
 8. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการรับบริการทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบไปกลับ
 9. ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต้องการพักฟื้นต่อในประเทศไทยภายหลังแพทย์อนุญาตให้จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้
 10. ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย หรืออาการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

 

Qualification of Customer in The Lamp Nursing Home 

1. Elderly patients or the general rehabilitation of both themselves and the patients who rely on the distance. With disabilities cannot help themselves. Both in Thailand and overseas.
2. Patients with a device inserted into the body and the risk of complications such as. The feeding
tube, tracheostomy, suctioning, wound and urinary catheter. 

3. Those who need a Ventilator Portable, Pacemaker or special equipment must also be
carefully closely monitored and may require special care.
4. Surgery Patients and must be on rehabilitation. After being discharged from
hospital.
5. Patients who need to be cared for and assess symptoms closely 24 hours of nursing experience in caring for critically ill patients through the care system. Inpatient hospital. 

6. Patients want to keep info on illnesses such as vital signs information blood glucose water-water. The accounting record symptoms and care activities to connect with treatment in the hospital.
7. Patients with chronic disease, Within despair of diseases and End of life that need to be taken care of by our
experts can use the psychologists planned prop up mental state, patients feel valuable in themselves for maximum till the end of life.
8. Patients and the elderly who want to receive short-term services.
Long term and Day care.
9. Foreigners who wish to stay for recovery in Thailand after discharge from the hospital.
10. Patients without metastatic infection, dementia or psychiatric illnesses as vulnerable harm to anyone. 

 

 

พร้อมดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจขนิดพกพา และใช้อุปกรณ์พิเศษทุกชนิด

 

ค่าบริการ

ภาพบรรยากาศในบ้านของเรา

ติดต่อ

เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม  The Lamp Nursing Home)

สถานที่ตั้ง

 

570 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 .พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tel. 091-796-2497 (คุณสุชีรา) , 063-272-6518 (คุณทศพร) ,

089-516-7299 (คุณกรรธิรา)

   facebook .      TheLamp Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ฟ้าใสโฮมแคร์ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ลาดพร้าว 101

อยู่สบายเนอร์สซิ่งโฮม บางเขน

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand