ดูแลผู้สูงอายุ กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม รามคำแหง4

ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศ บางใหญ่  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » โรงพยาบาล ผู้ป่วยเรื้อรัง ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม (ราม21) »

โรงพยาบาล ผู้ป่วยเรื้อรัง ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม (ราม21)

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
20/6 ซ.รามคำแหง 21 หรือ ซอยนวศรีแยก 2 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 
02-3195865 , 02-3195870-1 , 02-7188955
เว็บไซด์: 
http://www.sukavet.com/
รายละเอียด
โรงพยาบาล ศุขเวช เนอร์สซิ่งโฮม

สถานพยาบาลศุขเวช เปิดบริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุหรือคนชรา มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมี

ทีมแพทย์พยาบาลและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการบริบาลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้พักฟื้น, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี ศุขเวชฯ เป็นหนึ่งในขายใยมิตรภาพ เครือข่ายพุทธิกา ท่านไพศาล วิสาโล เน้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้การดูแลประคับประคอง ให้มีคุณภาพชีวิตและจิตใจให้ดีก่อนถึงปลายทางของชีวิต เน้นที่จะให้ไม่เกรงกลัวความตาย ไม่เร่งให้ตาย และไม่ยื้อชีวิต

 

ผู้ป่วยสูงอายุ 6 ประเภท ที่อยู่ในการดูแลของ ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม

1. ผู้ป่วยหรือคนชรา โรคสมองเสื่อม หลงลืม

2. ผู้สูงอายุหรือคนชราที่มีอาการป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลจากแพทย์และพยาบาล

3. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

4. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

5. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์ประมาณว่าจะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน

6. ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น (หากพักฟื้นโรงพยาบาลเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก)

ทีมแพทย์ผู้ดูแล

รายนามคณะแพทย์ของสถานพยาบาล ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม
น.พ.สงวน ไศละสูต
พ.ญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ พล ต.ท.น.พ. สิทธิเดช แสงศิรินาวิน
พยาบาลและนักกายภาพ
นางเจริญศรี  พิเคราะห์งาม (อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ปากเกร็ดเวชการ) และทีมงาน
นายนพเก้า   แต้มครบุรี(นักกายภาพ) และทีมงาน
เภสัชกร
นางคาร์เมน  ต่างใจ
 

 

ค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการ (ณ. เดือน สิงหาคม 2558)*

ตารางอัตราค่าบริการสถานพยาบาล
รายการ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฝากเลี้ยง
รายเดือน รายวัน รายเดือน รายวัน รายวัน (Day Care)
ห้องแอร์รวม 23,500 1,000 26,000 1,100 750
ห้องแอร์คู่ 25,500 1,100 28,000 1,200 850
ห้องแอร์เดี่ยว 30,000 1,400 32,500 1,500 1,050

หมายเหตุ  *อัตราค่าบริการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถาม

1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าอาหาร (อาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง)

          - ค่าห้อง

          - ค่าแพทย์

          - พยาบาลดูแลประจำวัน

          - ค่ากายภาพบำบัดประจำวัน (Passive exercise)

2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งสถานพยาบาลเป็นผู้กำหนด และจัดหา สำหรับราคายาและเวชภัณฑ์ให้สอบถามได้ที่แผนกการเงิน ( คุณทิพวรรณ , คุณสิรินดา, คุณรัชนี )

3. อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทำแผล ค่าทำแผลคิดครั้งละ 50 บาท

4. สำหรับท่านที่ต้องการเน้นการทำกายภาพเฉพาะเป็นพิเศษนอกจากการทำกายภาพบำบัดประจำวัน (Passive exercise) ค่าทำกายภาพพิเศษจะพิจารณาเป็นรายๆไป แต่จะตกลงกับญาติก่อน

5. ผู้ป่วยที่พักอยู่ห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ พนักงานจะเข้าไปดูแลทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือผู้ป่วย ท่านที่สามารถ กดสัญญาณเรียกได้ ก็เรียกได้ตามต้องการ

6. ในกรณีที่ต้อง Refer ผู้ป่วย รถพยาบาลของสถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม ไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม. ในกรณีที่ไม่สามารถจะใช้รถพยาบาลของศุขเวชฯ ได้ทางศุขเวชฯ จะติดต่อรถพยาบาลจากศูนย์ หรือ รถของโรงพยาบาลที่ญาติต้องการให้ส่งต่อ(รถพยาบาลของที่อื่นมีราคาสูงกว่า) อัตราค่ารถพยาบาลให้สอบถามที่แผนกการเงิน

7. ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง จะต้องเสียเพิ่มเดือนละ 3,000 บาท (รายวัน 100 บาท)

8. ค่าบริการฝากเลี้ยงรายวัน เวลารับ -ส่ง 06.00 -20.00 น. หากเกินเวลาคิดค่าปรับ 50 บาท/ ชม.

เริ่มใช้อัตราค่าบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ราคาค่าบริการข้างต้นของสถานพยาบาล ศุขเวชฯ เป็นราคาที่พยายามกำหนดให้ต่ำกว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันประมาณ 15-30% และมีพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ออกบริการนอกสถานที่ เป็นผู้หนึ่งที่พยายามหารายได้มาช่วยเหลือให้ศุขเวชฯ สามารถกำหนดราคาต่ำกว่าสถานพยาบาลอื่นได้

อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น หากค่าครองชีพโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น สถานพยาบาลมีสิทธิปรับขึ้นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน และให้มีผลใช้บังคับในเดือนถัดไป

สถานพยาบาล ศุขเวชเนอสซิ่งโฮม (ราม 21) โทรศัพท์ : 0-2319-5865, 0-2319-5870-1

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต นันท์นรินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน  เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand