หน้าหลักกายภาพ » รายชื่อนักกายภาพ » โปรรีแฮบ (Prorehab) กายภาพบำบัดที่บ้าน »

System Messages

ศูนย์กายภาพบำบัด และดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สุวรรณภูมิ

โปรรีแฮบ (Prorehab) กายภาพบำบัดที่บ้าน

กายภาพบำบัดที่บ้าน
โทรศัพท์: 

084-7693311, 085-5547313

กายภาพบำบัดที่บ้าน

                  กายภาพบำบัดที่บ้าน นึกถึง โปรรีแฮบ


ท่านพบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • ไม่สะดวกในการไปรักษากายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล
 • ไม่มีเวลาในการพาคนในครอบครัวของท่าน ไปรักษากายภาพบบำบัดที่โรงพยาบาล
 • เดินทางไปรักษากายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล ลำบาก
 • เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก ในการเดินทางไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล
 • ต้องรอต่อคิวในการรักษากายภาพบำบัด

ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป เมื่อท่านใช้บริการของเรา

โปรรีแฮบ ให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้านของคุณ เปรียบเสมือนเรานำเอาคลินิกกายภาพบำบัดไปยังบ้านคุณเอง    

ทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และความสามารถจะเดินทางไปรักษาถึงที่บ้านคุณ เพื่อสุขภาพทางกายภาพของคุณ   ความรู้ความสามารถของทีมนักกายภาพบำบัดจะช่วยรักษาคุณ  นอกจากนี้  ทักษะและความเป็นมิตรของนักกายภาพบำบัดสามารถช่วยรักษาคุณเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการประเมินและออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับ ผู้ป่วยแต่ละคน

โปรรีบแฮบ กายภาพบำบัดที่บ้าน

การบริการ

นักกายภาพบำบัดจะทำการประเมินและรักษาผู้ป่วย  นอกจากนั้น ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจะได้รับความรู้เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการประเมินครั้งแรก นักกายภาพบำบัดจะทำการปรึกษาและตกลงร่วมกับผู้ป่วยหรือญาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการรักษา  ทั้งในเรื่องของ  ความถี่ของการรักษา  ระยะเวลาในการรักษา  เป้าหมายของการรักษา  และคาดการณ์ความสามารถของผู้ป่วยในอนาคต  วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลายจะถูกใช้เพื่อการรักษาที่บ้านของผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย  นอกจากนี้  ผู้ป่วยจะถูกประเมินความความสามารถ เป็นระยะๆ  เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการรักษา  ทั้งนี้เราจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย 

กายภาพบำบัดสามารถช่วยรักษาในกลุ่มผู้ป่วย

 • ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)
 • ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางออโธปิดิกส์และจากการเล่นกีฬา
 • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
 • ผู้สูงอายุที่เสี่ยงจากโรคภัยอื่นๆ  เช่น  ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว
 • เด็กที่มีพัฒนาการช้า

บุคลากร

กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร์

 

วุฒิการศึกษา   พ.ศ. 2550  ปริญญาโท กายภาพบำบัด ม.มหิดล

                        พ.ศ. 2547  ปริญญารี กายภาพบำบัด ม.มหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน มากว่า 7 ปี

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3039

กภ.มารุต ว่องประเสริฐการ

 

วุฒิการศึกษา   พ.ศ. 2550  ปริญญาโท กายภาพบำบัด ม.มหิดล

                        พ.ศ. 2547  ปริญญารี กายภาพบำบัด ม.มหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน มากว่า 7 ปี

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด  ก.3062

 

ติดต่อ

เวปไซด์ :       www.prorehab2home.com

เบอร์ติดต่อ :   084-7693311, 085-5547313

อีเมล์ :           prorehab99@gmail.com

 

elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
ข่าวกิจกรรม prorehab


ข่าวกิจกรรม
 
     
 

 เมื่อวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2554 ทีมกายภาพบำบัดของโปรรีแฮบได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน ทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์่ ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นในเมืองปาเลมบังและกรุงจาการ์ตา ณ ประเทศอินโดนิเซีย

 
       
 
 
       
 

 

มารุต ว่องประเส...
มารุต ว่องประเสริฐการ's picture
Offline
สมาชิก VIP
Joined: 03/08/2012
ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาทางกายภาพบำบัด ครับ

เรียน ทุกท่านครับ
ทางทีมงานนักกายภาพบำบัด โปรรีแฮบ พร้อมให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยทางด้านกายภาพบำบัดฟรี ครับ หากท่านใดต้องการปรึกษา สามารถ ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ครับ
1. ทางโทรศัพท์ 084-769-3311 ติดต่อ คุณมารุต ว่องประเสริฐการ
2. ทาง อีเมลล์ prorehab99@gmail.com
3. ทาง facebook
http://www.facebook.com/pages/ProRehab-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8...

ทางทีมงานยังมีบริการให้การฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ถึงที่บ้านท่าน เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย และช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่ โรงพยาบาลครับ ทั้งนี้มีบริการเฉพาะ เขตกรุงเทพ และปริมณฑล นะครับ หากท่านใดมีความสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางดังกล่าวข้างต้นครับ

มารุต ว่องประเสริฐการ
นักกายภาพบำบัด โปรรีแฮบ

Login or register to post comments
Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand