ท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากเสียชีวิตเพราะการขาดอาหาร

เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปผ่าตัดมะเร็ง

โรคหัวใจวายและการดูแล

การดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

Parkinson

พาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากพยาธิสภาพที่ basal ganglia บริเวณ substantia nigra ทำให้มีการผลิตสารสื่อประสาทที่ชื่อ สารโดปามีนน้อยลง ส่งผลให้สมองสูญเสียการควบคุมการสั่งงานของกล้ามเนื้อ  เชื่อว่าความเครียด  สารพิษในร่างกาย  พันธุกรรม  และความเสื่อมตามวัย เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด(จากผู้ทำวิจัยหลายคน)

โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์และการดูแลด้านจิตใจ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคในกลุ่มสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆ แสดงออกมาเป็นกลุ่มอาการความบกพร่องในกระบวนการทางความคิด ได้แก่ ความจำบกพร่อง ลืมง่าย สติปัญญาและความสามารถลดลง

ดูแลอย่างไร! พ่อแม่ไม่ซึมเศร้า

ซึมเศร้ารู้จักซึมเศร้า

หลักการสำคัญในการดูแลผู้ที่มีปัญหาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ที่บ้าน

ประกอบด้วย

การดูดเสมหะจากหลอดลม (Tracheal suction)

การดูแลผู้ป่วยที่ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ

 paceanimation.gifเครื่อง กระตุ้นหัวใจเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทำงานโดยอาศัยแบตเตอรี่ เครื่องนี้จะฝังไว้บริเวณใต้กระดูกไหปลาร้าอาจเป็นด้านซ้ายหรือขวาขึ้นกับ ความถนัดของคนไข้ ถ้าถนัดช้ายจะใส่ขวา ถนัดขวาจะใส่ซ้าย  

การทำความสะอาดปาก-ฟัน ผู้ป่วยบนเตียง

 

ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องนอนอยู่ในเตียงตลอดเวลา นอกจากต้องได้รับการดูแลเรื่องการอาบน้ำ การสระผม การทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้ว ความสะอาดของปากและฟันยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องได้รับการดูแลตามความ เหมาะสมคือ