ตาแดง: สาเหตุและความเสี่ยงทำการมองเห็นที่ลดลง

ตาแดง: สาเหตุและความเสี่ยงทำการมองเห็นที่ลดลง

ตาแดงมีภาวะที่พบได้บ่อย ๆ เป็นสัญญาณเตือนผู้ป่วยว่า "คุณสมควรไปพบจักษุแพทย์แล้ว" ตาแดงมีความรุนแรงหลายระดับ และทำให้เกิดพยาธิสภาพหลากหลาย ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสิ่งที่โรคแสดงออกมา เช่น การมองเห็นเลือนลางลง ตาเจ็บ มีความรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา ตาแพ้แสง และประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยในอดีต ต่อไปจะเล่าถึงสาเหตุของภาวะตาแดง และปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การมองเห็นลดลง จนถึงตาบอดสนิท