ต้วแบ่งหน้า

โรงเรียน ภู่ศิริบริบาล สุโขทัย

โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้

โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์

โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์
24/3-4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-282341
มือถือ.086-3068846
โทรสาร.055-282342
----------------------------------------------------------------------------
E-Mail : phitsanulokboriruk@hotmail.com

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

โรงเรียนสายใยสัมพันธ์พิษณุโลก

โรงเรียนสายใยสัมพันธ์พิษณุโลก

เลขที่  222/2  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
ทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

โทร. 055 – 298371 , 081 - 9510646 , 082-2076515

โทรสาร 055-298671
e-mail : saiyai_pl@hotmail.com
 

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

นครพิงค์อภิบาลกิจ ใกล้โรงเรียนหอพระ ตรงข้ามดาสาคอร์ด ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-416067 , 089-7559412     applepanita@gmail.com

โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล

49/31-32  ถนนชาญเวชกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: (055) 212 007
โทรสาร:  (055) 212 008
โทรศัพท์มือถือ: 087 199 3009   ,   084 624 7893   ,   083 411 9163

อีเมล์: panyarat9@gmail.com

โรงเรียนเทียนทองบริรักษ์ Thian Thong Borirak School

โรงเรียนสยามบริบาลศาตร์ Siam School of Conservator

โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์ 560/36-38 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ของเชียงราย (ท่ารถเมล์ใหม่ต้นตะเคียนคู่) เป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เป็นอาคารมาตรฐาน ประกอบด้วยบริเวณเคาท์เตอร์ติดตอบสอบถาม, ห้องทำงานอาจารย์,บริเวณพักผ่อน, ห้องเรียนปรับอากาศ, ห้องปฏิบัติการพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน,หอพักนักศึกษาหญิง อีกทั้งยัง ตั้งอยู่ในย่านชุมชน สะดวกใน การเดินทาง

โรงเรียนปทุมเวชบริบาลเชียงราย

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand