ดูแลผู้สูงอายุ กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม รามคำแหง4

ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศ บางใหญ่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ »

Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
31/140(40) ถ. เอกชัย ซ.เอกชัย 131 แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม. 10150
โทรศัพท์: 
02 -892-3099 Mobile 086-511-3810 /086-777-7793
เว็บไซด์: 
https://www.facebook.com/GrannyCare
รายละเอียด

· ผู้จัดการ  สำเร็จ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และเวชปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอีกทั้งเป็น อาจารย์พยาบาล และมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต  จึงทำให้สามารถประเมินสภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  ปัญหาทางด้านร่างกาย และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี·
· ศูนย์สามารถรองรับผู้สูงอายุ  ได้ 16 ท่านเท่านั้น

สิ่งแวดล้อม  มีอากาศ   ปลอดโปร่ง   โล่งสบาย   จัดมุมสำหรับการพักผ่อน  เดินเล่น  และนันทนาการ  
ทั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายๆ ไม่แตกต่างจากที่อื่น แต่รับประกันคุณภาพการดูแล
พนักงาน ผู้ดูแลได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือพยาบาล (NA )

 

Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ "มุ่งมั่นดูแลท่าน    ดุจญาติมิตร"
แนวคิดการดูแล ของ Bann  Granny Care

สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า จำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ  และมักป่วยด้วยโรคเรื้อรัง   ประกอบกับ บุตรหลาน  ไม่มีเวลา และความสามารถในการดูแล Granny care ได้เล็งเห็นปัญหา   จึงเกิดความมุ่งมั่น และมี จิตตารมย์   ที่จะดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ป้องกันภาวะแทรกซ้อน   เน้นความเป็นบุคคลของผู้สูงอายุ   ด้วยความรักและเอาใจใส่   ภายใต้มาตรฐานตามวิชาชีพการพยาบาล  อีกทั้งช่วยให้บุตรหลาน  รู้สึกเสมือนว่า ได้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง     และเกิดความพึงพอใจในบริการ
"เนื่องจากเราเห็นความสำคัญของความรัก  ความห่วงใย  ที่ท่านมีต่อคนที่คุณรัก  เราจึงพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้เสมือนบ้านของคุณ  และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา  เราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) ซึ่งให้การดูแลทั้งกาย จิตและสังคม  โดยใช้ระบบการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะราย (Nurse Care Manager) ตามหลักวิชาการพยาบาล  จากความมุ่งมั่นในการให้บริการการพยาบาลดังกล่าว  ย่อมส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่คนที่คุณรักอย่างแน่นอน" 

Bann Granny Care บ้านดูแลผู้สูงอายุ

02-8923099 คุณ สุวิทย์ 086-777-7793 คุณ ธนิดา 086-511-3810

 

บริการ
•ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งด้านร่างกาย  และจิตสังคม
•การดูแลที่เน้นการประเมินสุขภาวะของผู้สูงอายุแต่ละคน  ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม  อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้การดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม 
•การดูแลที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาจากข้อจำกัดด้านร่างกาย  เช่น  การเกิดปัญหาข้อติด  ปัญหาแผลกดทับ  ปัญหาการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะ  เป็นต้น
•การดูแลที่เน้นการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  ด้วยการดูแลที่ให้ความรัก  ความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ  และการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับสำหรับแต่ละบุคคล  (กรณีที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมได้)
•การดูแลที่ส่งเสริมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ  ความเชื่อศาสนา  เนื่องจากความเชื่อ  ความศรัทธาของแต่ละบุคคลเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  ด้วยการส่งเสริมกิจศรัทธา  เช่นการสวดมนต์  การทำสมาธิ  การนิมนต์พระ  ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้ทำบุญตามโอกาส  เป็นต้น

บริการหลัก  

•บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น 
• เน้นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ

            มีการออกกำลังกายขั้นฟื้นฐาน และกิจกรรมบำบัด

          (ในบางรายจำเป็นต้องใช้นักกายภาพ บำบัด ทางเรา จะมีนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์

           แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

•ใช้วิตามินร่วม ในการดูแล  ( อยู่ในดุลพินิจย์ของญาติ )
• ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว
• ให้การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยพักฟื้น ที่บ้าน 
 
 

 

ภาพบรรยากาศ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
Baan Granny Care  บ้านดูแลผู้สูงอายุ
ติดต่อ

แผนที่ Bann granny care บ้านดูแลผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้ง 31/140 (40)  ม. เอกชัยเลควิลล์  ถ.เอกชัย  ซอย เอกชัย 131 แขวง บางบอน เขต บางบอน  กทม.10150

Bann Granny Care  02-8923099

คุณ สุวิทย์   086-777-7793  คุณ  ธนิดา  086-511-3810

 facebook https://www.facebook.com/GrannyCare

kumpol
kumpol's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 04/18/2013

บริการรถรับ- ส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศ  
-       เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากบ้านไป โรงพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน
-       การนัดหมายตรวจรักษาที่โรงพยาบาล (แพทย์นัด)
-       เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
-       เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
-       โดยให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
-       ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะกลับบ้าน...รับ-ส่งทั่วประเทศไทย   
 เราบริการท่านด้วยคุณภาพ และคุณธรรม ราคากันเอง สะดวก รวดเร็ว
ยินดีให้การช่วยเหลือทุกๆกรณี  
ติดต่อ : กัมพล ฉัตรวิวัฒนากุล(ต่อ)
081-9273594  (GSM ),085-1555852 (DTAC)  
  Email adress  & MSN  :  bangbon105@hotmail.co.th   
   Facebook : กัมพล ฉัตรวิวัฒนากุล (รถพยาบาล รถกู้ชีพ)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต นันท์นรินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand